§         Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Thành

Tên chủ tài khoản: Trần Thị Hoàng Dung

Số tài khoản: 0071003036899

 

§         Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn

Tên chủ tài khoản: Phạm Thanh Vân

Số tài khoản: 13210000108631