Cách nhanh nhất: 

Sau khi chọn lựa sản phẩm, quý khách có thể gọi cho chúng tôi để xác nhận đơn hàng, trao đổi hình thức thanh toán, thời gian vận chuyển, phương thức vận chuyển.

SỐ HOTLINE: 0903813177

 

Cách khác:

Sau khi chọn lựa sản phẩm, bỏ vào giỏ mua hàng, đăng ký tên, địa chỉ, số điện thoại, chúng tôi sẽ lập tức liên hệ khách hạn để trao đổi thời gian vận chuyển và thanh toán.

 

Xin cám ơn