Giường tầng usa

14,000,000 VNĐ   12,500,000 VNĐ
  • Trắng kem

GIƯỜNG TẦNG XUẤT KHẨU USA

KÍCH THƯỚC 

NỆM 1MX1M9 VÀ 1M4X1M9

PHỦ BÌ 1M1X2M1 VÀ 2M2X2M1