Giường tầng Nhật trắng

8,500,000 VNĐ

*** LỀU VÀ KHUNG LỀU MUA RIÊNG -GIÁ LIÊN HỆ