Giường tầng Bob 1m4/1m4

Liên hệ

 

Giường tầng trên 1m4 và tầng dưới 1m4

Có 2 màu trắng và nâu